Aren Çeviri'ye Hoşgeldiniz | Hizmet Başlıklarımız

  Hukuki Çeviri

  Hukuki Çeviride Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
  Diğer uzmanlık gerektiren çeviri türlerine göre daha zor bir çeviri grubudur. Hukuki çeviri objektif olarak ve metne bağlı kalınarak yapılmalıdır. Zira dava süreçlerinde gerekli olan çeviri işlemleri bu süreci etkileyebilir.

  Çeviride hukuk literatüründe kullanılan terimler göz önünde bulundurulmalı ve hedef dile en uygun biçimiyle dönüştürülmelidir. Hukuk çevirilerini zor kılan; kendine has terimleri barındırması, kişinin anadilinde bile anlaşılması güç cümleler içermesi ve hatalı çeviri yapılması durumunda vahim sonuçlar doğurabilecek olması sebebiyle çok özenli bir çeviriye ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenlerden dolayı hukuk çevirileri bu alanda uzmanlık ve tecrübe gerektirir.
   
  Hukuki Tercüme Gerektiren Belgelerden Bazıları Şunlardır:

  * Mahkeme belgeleri tercümesi
  (Boşanma davaları, şirketler arasındaki uyuşmazlık davaları gibi dava dosyaları)
  * Vekaletname tercümesi
  * Sözleşme ve antlaşma tercümesi
  * İmza sirküleri tercümesi
  * Patent işlemleri tercümesi
  * İdari şartname tercümesi
  * Dava dosyaları, iddianemelerin tercümesi
  * Kira kontratları, icra belgeleri tercümesi
  * Beyanname tercümesi
  * Alım - satım belgelerinin tercümesi


Adres