Aren Çeviri'ye Hoşgeldiniz | Hizmet Başlıklarımız

  Teknik Çeviri

  Teknik metin çevirmeninin çeviri sırasında kullandığı yardımcı araçlar, yeni bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte değişim göstermiştir. Geleneksel yardımcı araçların (sözlük, koşut metin vs.) yanı sıra yeni araç-gereçler (elektronik sözlük, terim yönetim sistemleri, bilgisayar destekli sayfa düzenleme, masa üstü yayıncılık ve çeviri yazılımları vs.) çeviri sürecine dahil olmuştur.

  Almancadan Türkçeye çevrilen kullanma kılavuzlarının incelenmesi sonucunda ortaya çıkan çeviri güçlükleri şunlardır: kaynak metinden kaynaklanan sorunlar, aynı alansal olgu ya da nesnenin metin içerisinde değişik terimlerle adlandırılması, üretici firmanın özgün terminolojisinden kaynaklanan sorunlar, çevirmenin alan bilgisi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, metnin uygunlaştınlması.

  Her Türlü Teknik Doküman Çevirisi

   
  - Kullanım Kılavuzu
  - Teknik Şartname
  - Teknik Çizelge
   -Makine, İnşaat, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Tekstil, Gemicilik,
  -Telekomünikasyon, Bilgi Teknolojileri, Kimya, Kozmetik
  - Kurulum, Kullanım, Bakım ve Tamir Kılavuzları,
  - Kataloglar & Broşürler,
  - Eğitim Dokümanları,           
  - Teknik ve İdari Şartnameler,
  - CE, ISO vb Uygunluk Belgeleri
  - Ürün Tanıtımları     


Adres