Aren Çeviri'ye Hoşgeldiniz | Hizmet Başlıklarımız

    Osmanlıca Çeviri - Tercüme

    Osmanlıca her ne kadar şu anda ayrı bir dil olarak görülse de aslında ilk çağlardan beri geniş bir kelime birikimine sahip olmuş ve kendini sürekli olarak geliştirmiş bir dil olan Türkçenin, Arap alfabesi ile yazılmasından ibarettir.

    1928 yılındaki harf inkılâbı ile kabul edilen Latin harfleri, yeni neslin geçmişle olan bağlantısını inkıtâya uğratmıştır. Önceden yazılan eserlerin ve belgelerin toplum tarafından okunması ancak daha sonraları kurulan akademilerdeki eğitimlerle gerçekleştirilebilmiştir. Ancak bu eğitimlerin tüm Türkiye sathına yayılması mümkün olmamış ve Osmanlıca, sadece üniversite sıralarında öğrenilebilecek bir bilim dalı haline gelmiştir.

    Eğitilmiş bir birey yetiştirmek; tarihi, edebiyatı, sanatı ve kültürü, yıllardan bağımsız bir birikim olarak bugüne taşıyabilmekle mümkündür. Bunu gerçekleştirmek ise o dönemde yazılmış olan eserlerin ve belgelerin, günümüzde herkesin anlayabileceği bir dille ifade edilmesiyle olabilir. Bunun sonucunda da
    Osmanlıca - Türkçe çeviri (transkripsiyon) önem kazanmıştır.

Adres